Drobečková navigace

Volná místa > O nás > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše společnost si plně uvědomuje svou úlohu nejen v oblasti podnikatelské činnosti, ale také svou odpovědnost vůči prostředí, v němž funguje. Svou úlohu naše společnost plní nejen v oblasti regionální zaměstnanosti, ale i v přesahujících oblastech životního prostředí, infrastruktury i kulturního a společenského života. Proto se společnost PROGRES HOLDING a. s. rovněž zaměřuje kromě svých podnikatelských aktivit také na podporu projektů a subjektů v regionu Nové Pece.

Základem naší odpovědnosti vůči společnosti je zodpovědný přístup ke všemu, co nás obklopuje a co nám pomáhá realizovat naši podnikatelskou činnost.

Proto ctíme několik základních pravidel, která jsou pro nás klíčová:

  • Veškerou činnost provozujeme s ohledem na morální zásady a otevřený přístup k našim partnerům, zaměstnancům, zákazníkům i dalším subjektům, se kterými přicházíme do styku,
  • Naše podnikatelské rozhodování vychází z respektu k prostředí, ve kterém podnikáme. Jednáme proto s ohledem jak na tržní situaci, tak na subjekty, kterých se naše kroky mohou dotýkat. Ctíme zákony i vlastní etické normy, které nás zavazují k transparentnímu a morálnímu chování,
  • Důležitá je pro nás ohleduplnost vůči přírodě a citlivý přístup k jakýmkoliv změnám v ní.

Jak pomáháme?

Finančními prostředky i dalšími formami pomoci pomáháme tam, kde to považujeme za smysluplné, tj. zejména v oblasti zdravotní či sociální pomoci. Nezapomínáme však ani na kulturu, umění, sport a vzdělání.