Akcionáři

Akcionářská strukturka k 8.10.2014
jediný akcionář
 

 

Druh akcie:                                     akcie kmenová

Forma:                                             cenný papír na jméno

Podoba:                                           listinná

Počet kusů:                                     50ks

Celková jmenovitá hodnota:        5 000 000

Jmenovitá hodnota akcie:            100 000